Dacă te gândești sa obții fonduri europene , îți voi prezenta câteva aspecte teoretice despre realizarea unui plan de afacere.

Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă de o manieră accesibilă ideea de afaceri şi evoluţia acesteia în timp. Rolul său este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanţată, ci şi de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. Suplimentarea lui înseamnă control şi adaptare în funcţie de evoluţia reală. Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii va viza toate elementele critice ale entităţii economice (stocurile, costurile de producţie, controlul calităţii, vânzările, plăţile efectuate etc.). ceea ce este foarte important este ca documentul să nu sfârşească pe fundul unui sertar odată ce finanţarea a fost primită şi afacerea demarată.

Planul de afaceri este un document de reflectare a activităţii firmei pe un anumit interval de timp, de regulă 12 luni, luând în calcul şi perioada următoare de la 2 până la 5 ani, aşadar el nu este totuşi un paşaport pentru obţinerea finanţării, ci o cale de evidenţiere a spiritului antreprenorial şi a ideii de afaceri promovate.

În literatura de specialitate se încearcă o definire a planului de afaceri după cum urmează: „Planul de afaceri este un instrument al prezentului elaborat prin aproximaţii succesive, utilizând experienţa şi realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea spre viitor. El apare drept scopul cel mai avantajos şi realizabil compromis între ceea ce doreşte şi ceea ce poate să facă firma respectivă”.

Totuşi, prezentarea completă a întregului proces ce stă la baza planificării afacerii şi întocmirii planului de afaceri poate fi schematizată în felul următor:

Descrierea unei afaceri se face cu ajutorul unor date şi informaţii disponibile. Datele reprezintă cifre brute, neprelucrate, informaţii primare, valori absolute, pe când informaţiile se obţin în urma unor procese de prelucrare, interpretare şi analiză a datelor.

La frecventa întrebare „Ce fel de afacere este aceasta?” răspundem în următoarele 5 secţiuni:

1. Descrierea ideii afacerii;

2. Descrierea societăţii;

3. Descrierea produselor / serviciilor;

4. Descrierea şi avantajele localizării societăţii;

5. Descrierea mediului în care va evalua afacerea.

Factorii de mediu ce acționează asupra dezvoltării afacerii sunt :

Planul de afaceri poate propune trei strategii de abordare a pieţei. Prima se axează pe marketingul de masă şi presupune decizia de a produce şi distribui în masă un produs şi de a încerca atragerea tuturor categoriilor de cumpărători. A doua are la bază marketingul bazat pe varietatea produselor, ce se raportează la decizia de a veni cu două sau mai multe oferte caracterizate de stiluri, caracteristici, calităţi sau dimensiuni şi având ca scopuri finale varietatea şi individualizarea produselor firmei faţă de cele ale unor concurenţi. În sfârşit marketingul „la ţintă” este echivalent cu identificarea de grupuri diferite, ce constituie o piaţă şi de a concepe produse sau mix-uri de marketing pentru pieţele vizate. Conform tendinţelor actuale, se pare că această ultimă este cea mai eficientă în contextul acutizării competiţiei pe piaţă.

Formarea profilului social al pieţei-ţintă

Pentru mai multe detalii, așteptăm sa ne contactezi și iți vom răspunde la toate întrebările tale.